Tlačítko a podmínka If … Else …

Detekce stisku tlačítka je základní příklad nutnosti užití podmínky. Je stisknuto? Mám rozsvítit LED?

V klidovém stavu je pin 12 uzemněn a nachází se tak ve stavu LOW. Po stisku tlačítka se na pin přivede napájení a pin je tak rázem ve stavu HIGH. Podmínka tedy neustále ověřuje, zda se pin nachází ve stavu HIGH, či nikoliv. Pokud ano, vykoná se kód ve větvi If {…} (rozsvítit LED), pokud ne, vykoná se kód ve větvi Else {…} (zhasnout LED).

Zapojení tlačítka na nepájivém poli

Kód

void setup()
{
pinMode(12, INPUT); // pin pro čtení
pinMode(13, OUTPUT); // pin pro zápis
}

void loop()
{ //kontroluje zda je tlačítko stisknuto
// pokud ano, je pin 12 ve stavu HIGH
if (digitalRead(12) == HIGH) { // podmínka splněna?
digitalWrite(13, HIGH); // rozsvítí LED
} else { // provede se, pokud podmínka není splněna
digitalWrite(13, LOW); // zhasne LED
}
}