Šum (sériový monitor a ploter)

Komunikovat s Arduinem za běhu programu lze mimo jiné skrze sériový monitor a ploter. Sér. monitor obsahuje dvě okna. Do jednoho zapisuje data Arduino, druhým posílá data uživatel do Arduina. Sér. linka (USB a převodník) tedy umožňuje obousměrnou komunikaci.

Sér. ploter vykresluje (většinou naměřené) hodnoty do grafu. Slouží tedy pouze pro jednosměrnou komunikace Arduino => PC.

V tomto příkladu bude Arduino po sér. lince posílat naměřené hodnoty na analogovém pinu A0. A protože jsme na pin nic nepřipojili, jedná se pouze o šum. To je také důvod, proč zde není žádné schéma zapojení. V tomto příkladě je použito pouze samotné Arduino.

Nabídka v Arduino IDE
Serial monitor a ploter v simulaci

Analogové vstupy fungují jako malé voltmetry a jsou řešené jako desetibitové A/D převodníky. Tzn. že přečtené hodnoty budou v rozsahu 0 – 1023 (210 = 1024).

Kód:

void setup()
{
// zahájí sériovou komunikaci při rychlosti 9600 b/s
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
// čte vstup na analogovém pinu 0
int sensorValue = analogRead(A0);
// vypíše přečtenou hodnotu a odřádkuje
Serial.println(sensorValue);
delay(100);
}