Reset

Na vývojové desce se nachází jediné tlačítko, které nese označení RESET. Jak název napovídá, slouží k resetování Arduina. Po jeho stisku se začne provádět program znovu od píky.

Příkladem může být výpis do sériového monitoru, jak dlouho je Arduino zapnuto. Během běhu programu je zmáčknuto resetovací tlačítko a výsledek je patrný z obrázku níže.

Demonstrace resetu

Kód

void setup()
{ // zahájení sériové komunikace při 9600 b
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{ // fce millis() vrací počet ms od spuštění programu
Serial.print("Program byl spusten pred "); // výpis bez odřádkování
Serial.print(millis()/1000); // ms => sec
Serial.println(" sekundami."); // výpis s odřádkováním
delay(1000); // čeká 1 sekund
}