Měření vzdálenosti ultrazvukem

Měřit vzdálenost lze různými způsoby. Jedním z nich je to dělat tak, jak to dělají netopýři. Tzn. vysílat ultrazvukové signály (lidským uchem neslyšitelné) a měřit, za jak dlouho se signál odrazí od překážky a dorazí zpátky.

Na tomto principu pracuje např. senzor s označením HC-SR04, který má zvlášť pin pro vyslání signálu (trig) a zvlášť pin pro příjem odezvy (echo).

Zapojení ultrazvukového senzoru HC-SR04

Kód

#define trigPin 4
#define echoPin 2

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
long cas, delka;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
cas = pulseIn(echoPin, HIGH);
delka = (cas/2) / 29.1;

if (delka >= 400 || delka <= 0){
Serial.println("Mimo rozsah");
}
else {
Serial.print(delka);
Serial.println(" cm");
}
delay(500);
}