Bzučák

Piezosirénka (hovorově bzučák) je elektroakustický měnič, který využívá nepřímý piezoelektrický jev. Přivedeme-li na krystal napětí, dochází k jeho deformaci. Přivedením měnícího se napětí na krystal dochází k jeho střídavému smršťování a rozpínání. Krystal svým pohybem rozpohybovává i okolní částice a vzniká tak zvuková vlna, kterou slyšíme. Pro nás to znamená, že musíme pin, ke kterému je bzučák připojen rychle zapínat a vypínat.

V tomto příkladu si přehrajeme slyšitelný frekvenční rozsah lidského ucha, tzn. do 20 kHz. Využijeme k tomu předpřipravené funkce tone() a noTone(), takže naprogramování bude velice jednoduché. Jednoduché je i zapojení, neboť kromě Arduina a bzučáku je potřeba již jen 100R rezistoru a vodičů.

Elementární zapojení bzučáku
#define buzzer A5 // připojení k pinu A5

void setup(){
 Serial.begin(9600); // sériová linka
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // jako výstup
}

void loop(){ // slyšitelná stupnice
 for(byte i=1;i<200;i++){
  tone(buzzer,i*100); // ve stovkách Hz
  Serial.print(i*100); // výpis do
  Serial.println(" Hz"); // sér. linky
  delay(500);     // 0,5 sec
  noTone(buzzer);   // vypnout bzučák
  delay(100);     // 0,1 sec
 }
}