Blikačka

Blikání s LED je základ. Bez toho to prostě nejde.

LED bude vždy půl vteřiny svítit a půl vteřiny bude zhaslá.

Dioda je propustná pouze v jednom směru, tzn. že katoda musí být připojena na záporný pól (GND) a anoda na kladný pól (pin). Aby nedošlo ke zničení součástek příliš velkým procházejícím proudem, je třeba k LED předřadit rezistor o odporu 220 až 1000 ohm.

Zapojení LED

Kód:

void setup() // fce se provede pouze jednou
{ // pin 13 bude sloužit jako výstup
pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() // fce se provádí stále dokola
{
digitalWrite(13, HIGH); // LED se rozsvítí
delay(500); // čeká 500 milisekund
digitalWrite(13, LOW); // LED zhasne
delay(500); // čeká 500 milisekund
}

Teď už zbývá jen aktualizovat životopis.

CV